V záměrech napojení komerční zóny Nehvizdy jsou plánovány dva sjezdy na obchvat a třetí část se napojuje na ulici Horoušanskou. Tento záměr byl prezentován na veřejném projednávání před občany městyse.

S ohledem na probíhající jednání se zastupiteli města a občany byla však celá komerční zóna optimalizována pro lepší vzájemné soužití. V prvních dvou krocích jsme se zaměřili na optimalizaci prostoru a výstavby. Proto byly v nově vznikající jižní části vyjednány tyto ústupky ve prospěch městyse a občanů:

  1. Snížení výšky hal sousedících s rezicencí z 15m na 10m výšky atiky a zasmluvnění budoucích majitelů k povinnosti realizace zelených střech.
  2. Vybudování protihlukových opatření formou kombinace protihlukových stěn, vysázení vzrostlé zeleně a zejména zajištění 10m odstupu staveb od hranice pozemku.

Původní schválený půdorys jižní části KZ Nehvizdy.

Posledním bodem k projednání byla optimalizace dopravy, aby nezatěžovala komunikace v městyse. Po intenzivním jednání se zastupiteli městyse, úřady, KSUS a zejména PČR se nám podařilo dosáhnout kompromisu, kdy nám bylo umožněno realizovat třetí sjezd přímo na obchvat. Tento krok vnímáme za veliký úspěch vzájemného vstřícného jednání úřadů, kteří si uvědomují, že trvalé napojení na ulici Horoušanskou by nebylo komfortní. Proto došlo k vzájemné dohodě o dočasném napojení na ulici Horoušanskou, které bude po kolaudaci a zprovoznění obchvatu minimálně pro provoz nákladní dopravy znepřístupněno.

Nově projednaný půdorys jižní části KZ Nehvizdy.

Vzhledem k probíhajícím úpravám nejsou tyto změny promítnuty do všech vizualizací, které se budou upravovat postupně.