Parametry zelené komerční zóny

Green Park Nehvizdy Jih vzniká za intenzivní spolupráce zodpovědných zástupců městyse Nehvizdy a developera společnosti AONYX a.s., který je zároveň smluvním Garantem řízené výstavby.
Cílem je vybudovat zelenou komerční zónu, která je ohleduplná k sousedícím občanům a jejiž koncept je dlouhodobě udržitelný.
Minimální zeleň 20%, maximální zastavěnost budovami 60%.

Regulace výšky hal

Garantujeme občanům, že haly bezprostředně sousedící s rezidenční zónou budou mít max 10m výšky.

Zmenšení velikosti hal

V souladu s požadavky městyse budeme regulovat výměry stavěných hal a upřednostníme menší klienty.

Povinná vzrostlá zeleň

Každý klient v rámci výsadby vysadí vzrostlé stromy tak, aby přispěl jak k hlukové bariéře, tak k zastínění v horkých měsících.

Odstup od rezidence

Veškerá výstavba v přímém sousedství s rezidenční zónou bude oddělena zeleným pásem se vzrostlou zelení.

Protihluková bariéra

Veškeré haly budou stavěny jako protihluková bariéra od dálnice, budoucího obchvatu a železnice a budou doplněny o protihlukové stěny.

Zasakování na pozemku

Veškeré srážkové vody je každý klient povinen zasakovat na svém pozemku. Není povolen přepad do kanalizace.

Recyklace šedé vody

Je velmi vítán režim recyklace šedé vody a její opětovné používání jako užitkové ať už na splachování nebo zalévání.

Zelené střechy

Z důvodu přehřívání prostředí v komerčních zónách je požadavek na vybudování zelené střechy.

Omezení nadměrné dopravy

Dle územního plánu spadá zóna do Nerušící výroby a proto je i požadavek na regulaci nadměrného pohybu vozidel v zóně.

Kontaktujte nás

AONYX, a.s., Salaš 103, 763 51 Zlín

Kancelář

Okružní, Nehvizdy
(budova Olymptoy)

Zavolejte nám

Mgr. Martin Měřínský, MBA 
+420 605 157 243

www.greenparknehvizdy.cz
www.zalepsizivotvnehvizdech.cz

Napište nám